PERSBERICHT

20 juli 2016

Rebearth (voorheen AgroSensi) in de race voor 500.000 euro 
Genomineerden Postcode Lottery Green Challenge 2016 bekend 

Rebearth is één van de 25 genomineerden die kans maken op een finaleplaats in de Postcode Lottery Green Challenge 2016. Dit is de grootste jaarlijkse internationale wedstrijd voor groene start-ups, georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij. De winnaar ontvangt 500.000 euro om zijn of haar product of dienst verder te ontwikkelen en op de markt te brengen. 
De runner-up ontvangt 200.000 euro.

De 25 genomineerde start-ups komen uit: Nederland, USA, UK, Zweden, Duitsland, Israël, India en Rwanda. Nederland is met 10 nominaties het sterkst vertegenwoordigd. Daarna volgen USA met vijf start-ups, UK met vier ondernemers en Zweden met twee genomineerden. De overige vier landen worden vertegenwoordigd door één start-up. Een volledig overzicht van alle genomineerden is te vinden op de Postcode Lottery Green Challenge websiteOp 15 augustus maakt de pre-jury bekend welke 5 genomineerden doorgaan naar de finale op 14 september in de Gashouder in Amsterdam waar Koningin Máxima bij aanwezig zal zijn.

292 duurzame ondernemersplannen uit 61 landen
De Nationale Postcode Loterij zoekt met de Postcode Lottery Green Challenge voor het tiende jaar op rij naar nieuwe producten of diensten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Een deskundige pre-jury bestudeerde de 292 duurzame ondernemersplannen die werden ingestuurd vanuit 61 landen. Margriet Schreuders, voorzitter pre-jury: “De 25 genomineerden richten zich op de uitdagingen van nu: duurzame energie, voedselverspilling en verstedelijking. Het lezen van hun ondernemingsplannen geeft ons een kans om met hun bril naar de wereld te kijken. Het is inspirerend om te zien hoe zij denken in termen van kansen in plaats van problemen. Deze ondernemers werken aan oplossingen voor de wereld van morgen.”

 

  Wat is Agrosensi?

AgroSensi is een initiatief om te komen tot een verbetering van de land- en tuinbouw in de wereld. Middels praktijkonderzoek komen we met veilige producten om de groei en de gezondheid van plant en bodem te verbeteren. Agrosensi ontwikkelt en produceert natuurlijke producten voor de land– en tuinbouw, ter ondersteuning van de plant- en de plantbiotoop. AgroSensi is een jong bedrijf met een productiefaciliteit in Waalwijk en bestaat sinds 2006.

De werking van Agrosensi VLDF

De werking van Agrosensi VLDF is in vele praktijktesten aangetoond. Enkele opmerkelijke veranderingen zijn: kortere groeitijd, betere zaadontkieming (tot wel 38% meer bij uien), hogere mineraleninhoud en zetmeel en suikers, verbeterde smaak, grotere vruchten met een betere smaak, betere houdbaarheid, steviger plant, beter bestand tegen extreme omstandigheden zoals vocht en droogte. Meeropbrengsten in met name de maïsteelt en de sojateelt met bijna de helft minder bemesting, terwijl uit bodemondezoek door BLGG AgroXpertus is gebleken dat de bodemgesteldheid aanzienlijk verbetert. 

De gemiddelde sojaopbrengst van de afgelopen jaren ligt op de Agrosensi proefvelden bijna 10% hoger dan het langjarige Amerikaanse gemiddelde.  Het gebruik van Agrosensi VLDF is kostenneutraal en vaak zelfs goedkoper dan de huidige methoden.

 

 

Goedkeuring voor biologische land– en tuinbouw

Het gebruik van Agrosensi producten in de land- en tuinbouw is toegestaan onder Verordening (EEG) nr. 2092/91 en overgedragen krachtens artikel 21, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007. De grondstoffen voor Agrosensi vallen onder de toegestane technische hulpmiddelen, genoemd in de appendix van bovenstaande verordeningen. Eveneens voldoet Agrosensi aan de verplichtingen genoemd in Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998, welke een directe verwijzing kent vanuit de Verordening (EEG) nr. 2092/91 en Verordening (EG) nr. 834/2007. 

 

Mais veldonderzoek en resultaten

Over een periode van 3 jaar heeft Agrosensi proeven genomen op de maïs van KWS op de locatie Ruurhoeve te Hoogeloon NL. In deze periode zijn enkele tientallen rassen getest. Sommige rassen voor slechts één jaar en anderen gedurende de gehele periode van 3 jaar.  Alleen de rassen die alle 3 jaren zijn geteeld, zijn opgenomen in dit rapport.

 

Download hier de onderzoeksresultaten.

 

Sojateelt in Nederland onderzoek 2013 - 2014 

Een praktisch verslag van een nieuwe teelt op Nederlandse bodem. 

Download hier de onderzoeksresultaten.

Download hier het persbericht

 

Sojaoogst 2014
Filmfragment over de sojaoogst van AgroSensi 2014. De opbrengst dit jaar was 15,2% hoger op de behandelde velden, terwijl in een weertechnisch "slecht" jaar 2013, met de koudste mei sinds het begin van de weermetingen, de opbrengst 21% hoger lag. Hoe slechter de condities, hoe beter Agrosens VLDF zijn werk doet.

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken:

Met dank aan Kempen TV
Logon

AgroSensi | Gompenstraat 35A| 5145RM Waalwijk | contact@agrosensi.com