PERSBERICHT

20 juli 2016

Rebearth (voorheen AgroSensi) in de race voor 500.000 euro 
Genomineerden Postcode Lottery Green Challenge 2016 bekend 

Rebearth is één van de 25 genomineerden die kans maken op een finaleplaats in de Postcode Lottery Green Challenge 2016. Dit is de grootste jaarlijkse internationale wedstrijd voor groene start-ups, georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij. De winnaar ontvangt 500.000 euro om zijn of haar product of dienst verder te ontwikkelen en op de markt te brengen. 
De runner-up ontvangt 200.000 euro.

De 25 genomineerde start-ups komen uit: Nederland, USA, UK, Zweden, Duitsland, Israël, India en Rwanda. Nederland is met 10 nominaties het sterkst vertegenwoordigd. Daarna volgen USA met vijf start-ups, UK met vier ondernemers en Zweden met twee genomineerden. De overige vier landen worden vertegenwoordigd door één start-up. Een volledig overzicht van alle genomineerden is te vinden op de Postcode Lottery Green Challenge websiteOp 15 augustus maakt de pre-jury bekend welke 5 genomineerden doorgaan naar de finale op 14 september in de Gashouder in Amsterdam waar Koningin Máxima bij aanwezig zal zijn.

292 duurzame ondernemersplannen uit 61 landen
De Nationale Postcode Loterij zoekt met de Postcode Lottery Green Challenge voor het tiende jaar op rij naar nieuwe producten of diensten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Een deskundige pre-jury bestudeerde de 292 duurzame ondernemersplannen die werden ingestuurd vanuit 61 landen. Margriet Schreuders, voorzitter pre-jury: “De 25 genomineerden richten zich op de uitdagingen van nu: duurzame energie, voedselverspilling en verstedelijking. Het lezen van hun ondernemingsplannen geeft ons een kans om met hun bril naar de wereld te kijken. Het is inspirerend om te zien hoe zij denken in termen van kansen in plaats van problemen. Deze ondernemers werken aan oplossingen voor de wereld van morgen.”

 

Sojateelt in Nederland onderzoek 2014

Minder mest brengt grotere sojaoogst

Nederlandse vinding leidt tot spectaculaire oogst

Onderzoek door het Waalwijkse bedrijf Agrosensi toont een doorbraak aan in hogere landbouwopbrengsten bij een lagere bemesting. Uit veldproeven met de teelt van soja, aardappelen en maïs blijkt dat een veel grotere opbrengst mogelijk is. Dit gebeurt met bijna de helft minder dierlijke bemesting. Uit bodemonderzoek voor en na de oogst blijkt, dat de bodemgesteldheid aanzienlijk verbetert. 

Sojaopbrengsten groter dan in de VS

De gemiddelde sojaopbrengst op Agrosensi proefvelden in de afgelopen jaren ligt bijna 10% hoger dan het langjarige Amerikaanse gemiddelde. Het gebruik van Agrosensi VLDF is kostenneutraal en vaak zelfs goedkoper dan de huidige teeltmethode.

 

Download hier de onderzoeksresultaten.

Download hier het persbericht

 

 

Artikel in de Plattelandspost, augustus 2013

Plattelandspost augustus 2013

Plattelandspost

In de Plattelandspost nr. 5 van Mei 2013 staat een artikel over AgroSensi:

Wonderlijke kiemenergie - AgroSensi-producten voor meeropbrengst

Het begon met experimenten in de vensterbank. Inmiddels heeft AgroSensi een vijftal producten op de markt gezet. Akkerbouwer Floor de Groot constateert dat er opvallend meer aardappelen per plant worden gevormd. “De planten groeien beter en zijn uniformer.”

Akkerbouwer Floor de Groot loopt nog snel even naar zijn kas. In de gieter heeft hij een klein beetje AgroSensi opgelost in water. In de kas kweekt hij onder andere sla, tomaten en komkommers. “De sla vormt mooie, volle kroppen. De kroppen houden lang stand en schieten niet in het zaad”, zegt De Groot. De akkerbouwer gebruikt het middel al een aantal jaren. Op kleine schaal, maar ook op zijn areaal akkerbouwgewassen. Voor hem heeft het product zich al bewezen.

 

Bedrijf
De Groot verbouwt op 24 hectare suikerbieten, tarwe, sjalotten, witlof en aardappelen. Een belangrijke poot van het bedrijf is de verkoop van consumptieaardappelen. De tafelaardappelen die hij teelt, betreffen de rassen Irenes, Bildstar en Eigenheimer. Deze worden afgezet bij regionale winkels en groenteschuren. De Groot constateert dat er de laatste jaren opvallend meer aardappelen worden gevormd per plant. “De aardappelen groeien beter en zijn uniformer. Dit komt ten goede aan de opbrengst en sortering.” Hij schat dat er per plant circa 3 à 4 knollen meer groeien, maar blijft voorzichtig. “We werken met de natuur. Geen jaar is gelijk.”
 

Samenwerken
Voor het bewerken van zijn land, werkt De Groot samen met twee andere akkerbouwers uit de regio. Samen gebruiken ze de machines en verdelen ze de arbeid. De akkerbouwers hebben gezamenlijk op 100 hectare diverse praktijkproeven uitgevoerd met AgroSensi. AgroSensi is een vloeistof die in een dosering van 1 liter per hectare wordt toegepast. De Groot gebruikt hiervoor een veldspuit met een werkbreedte van 45 meter. AgroSensi kent verschillende producten voor verschillende gewassen. Het product met de breedste toepassing is Agrosensi 904, een ontkiem-, groei- en biotoopverbeteraar. Hierover is De Groot optimistisch. “De gewassen kiemen makkelijker. Behandelde producten hebben meer kiemenergie.” Vooral bij de witlofteelt is dit aspect van grote betekenis. “Als het zaad goed opkomt, is de teelt al voor 75 procent geslaagd.” Met het gebruik van AgroSensi realiseert hij per hectare een opbrengst van 160.000-210.000 pennen, laat hij weten. Zonder behandeling blijft de opbrengst steken op 140.000 tot 150.000.
 

Ecologisch
De Groot streeft naar een ecologisch verantwoorde landbouwproductie. Hij wil zo min mogelijk milieubelastende middelen gebruiken, maar is van mening dat hij niet helemaal zonder kan. AgroSensi is een volledig natuurlijk middel dat prima in zijn denk- en werkwijze past. Het product is gemaakt op basis van water en opgebouwd uit voor de plant essentiële mineralen en sporenelementen.


Ontwikkeling
Het gebruik van AgroSensi-producten in de land- en tuinbouw heeft een Europese Verordening. Dit betekent dat het op alle gewassen mag worden toegepast, zowel in de gangbare als in de biologische landbouw. Het product is ontwikkeld door Kees de Vries. Hij richtte zes jaar geleden zijn gelijknamige bedrijf AgroSensi in Waalwijk op. Het begon met experimenten in de vensterbank. Inmiddels heeft hij een vijftal producten op de markt gezet en zijn er nog enkele in de proeffase. “De naam AgroSensi, van het Engelse sensible (bewuste landbouw), geeft aan dat er wordt gestreefd naar een bewuste omgang met de landbouw”, vertelt hij. “We ontwikkelen materialen waarmee we kwaliteitsverbetering en meeropbrengst van landbouwgewassen realiseren.”

 

Opbrengst
De Vries vertelt enthousiast over zijn producten. In proeven met het aardappelras Innovator is 6 procent extra opbrengst gemeten en ook in andere bekende oudere rassen is een hogere opbrengst gesignaleerd, soms tot bijna 30 procent, laat hij weten. Voor mais en aardappelen geldt een toepassing van respectievelijk drie en vier keer per seizoen; direct na of tijdens het zaaien of poten, 14 dagen later, tijdens de start van de bloeifase en in het begin van de vruchtvorming. Een proef met mais heeft een extra opbrengst van 2200 kg zetmeel per hectare laten zien. “De meeropbrengst gaf minder bodemuitputting dan bij de onbehandelde proefvelden”, zegt De Vries. Hij merkt wel op dat de effecten per ras kunnen verschillen. Zo had een ander maisras nauwelijks een hogere opbrengst, maar gaf de kolf wel 120 extra zaden. De AgroSensi-producten laten zich goed mengen met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee wordt extra werk bespaard. Voor een optimale werking is een vochtige bodem belangrijk, stelt De Vries. Het werkt dus als een soort bodemherbicide en kost 37,50 euro per liter.

 

Biotoop
AgroSensi heeft tot doel het bodemleven te ondersteunen en te stimuleren, waardoor meer voedingsstoffen beschikbaar komen voor de plant. “Doordat de biotoop in balans wordt gebracht, is er ook een natuurlijk remmend effect op de kieming van met name grote onkruiden”, zegt De Vries. Daarnaast is er volgens hem een snellere kieming van het zaad en pootgoed. Zo is bij uien tot meer dan 30 procent extra opkomst gemeten. “Na de oogst waren de uien harder en beter bewaarbaar.” Hij verklaart dat door een hoger suiker- en mineralengehalte in de ui. Op 1 ha ui is 19 ton extra ui van het land gekomen.

 

Varianten
De onderzoeken zijn nog volop gaande. Naast de 904 is er Agrosensi 1905 (speciaal ontwikkeld voor mais en soja), is er een onkruidremmer (7504) in ontwikkeling en een type voor verhoging van de zetmeelproductie van zetmeelaardappelen (1927).
Voor de werking van de AgroSensi-producten is geen wetenschappelijke onderbouwing. De effecten zijn tot nu toe alleen te herleiden uit veldonderzoek en de resultaten op het gewas. Sinds enkele jaren wordt gebruikgemaakt van gerenommeerde laboratoria in Nederland om de proeven uit te voeren en de resultaten in kaart te brengen. Zo wordt dit jaar wordt bij De Groot een zetmeelproef uitgevoerd op een halve hectare. De proef wordt begeleidt door Altic. Verwacht wordt dat de behandelde aardappelen 10 tot 20 procent meer zetmeel bevatten.


Vervolgproeven
Ook is samen met Altic gestart met een aaltjesproef. De proef wordt uitgevoerd in potten met gehomogeniseerde grond, met daarin forse aantallen aaltjes die aardappelmoeheid veroorzaken. Een belangrijke proef voor de akkerbouwer. “Ik ben nu 66 jaar. Het bedrijf is te klein voor overname. Op den duur willen we het bedrijf verkopen. Het is dan financieel aantrekkelijk om het land als pootgoedland te verkopen, maar dan moeten de percelen aaltjesvrij zijn.” Aardappelcysteaaltjes zijn een gevolg van te intensief telen en een groot probleem, ervaart De Groot. “Als je aaltjes kunt aanpakken, is de schade sterk te beperken.” Dat er geen wetenschappelijk bewijs is, maakt De Groot niet uit. “Als het maar werkt.”

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

   

 Sponsoring Jeugdtuin Eibergen

Agrosensi vindt het belangrijk dat er een betere informatievoorziening en betrokkenheid van mensen bij hun voeding komt. Om die reden ondersteunen we een Jeugdtuin initiatief in Eibergen. Op dit project wordt de jeugd van de basisschoolleeftijd door vrijwilligers begeleid in het verbouwen van eetbare gewassen. Als de liefde voor de natuur vroeg wordt opgewekt en er aandacht en respect komt voor voeding, dan is dat winst.

Voor meer informatie over dit initiatief kijk je even op www.jeugdtuin-eibergen.nl

 

             


Logon

AgroSensi | Gompenstraat 35A| 5145RM Waalwijk | contact@agrosensi.com