Sproeischema

Afhankelijk van het gewas is er een schema voor het aanbrengen van de Agrosensi producten. Doorgaans is het 3 tot 4 maal aanbrengen per groeiseizoen voldoende. De Agrosensi producten zijn vloeibaar en kunnen met water worden vermengd. In enkele gevallen is ook getest met het uitrijden van drijfmest, gemengd met Agrosensi producten. Ook hier zijn de resultaten goed. De producten laten zich uitstekend mengen met vloeibare bemesting en mogelijke gewasbescherming, zodat extra werk niet noodzakelijk is.

Verschillende producten

Agrosensi kent verschillende producten voor verschillende gewassen. Het product met de meeste breedte is de Agrosensi VLDF een ontkiem- en groeiverbeteraar en biotoopverbeteraar. Daarnaast is de Agrosensi 904MS, speciaal ontwikkeld voor de maïsteelt en de sojateelt. Op dit moment (2014) is in de veldtesten een nieuw product beschikbaar voor onkruidremming.

Sproeischema:

1. Direct na het zaaien of poten, of tijdens deze handeling

2. 14 dagen na het zaaien / poten

3. Start van de bloeifase (bloesem)

4. Start van de vruchtvorming

Hoeveelheid

De hoeveelheid Agrosensiproduct is 1 liter per hectare, vermengd met water. Dit mag kraanwater zijn of uit een bron of zelfs uit de sloot. Het meest ideale is om de verspuiting uit te voeren op land wat goed vochtig is, dus na een regenbui of na mechanische beregening. Op erg droog land verdient het de voorkeur om de verspuiting uit te voeren met een grote hoeveelheid water, 1000 tot 1500 liter per hectare.


Logon

AgroSensi | Gompenstraat 35A| 5145RM Waalwijk | contact@agrosensi.com